Cikkek

EURÓPAI UNIÓ rendeletei

Tanácsi rendelet: A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R1234:20100501:HU:PDF

Bizottsági rendeletek:

 1. A Bizottság 2008. június 27-i 555/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:170:0001:01:HU:HTML
   
 2. A Bizottság 2009. május 26-i 436/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:128:0015:01:HU:HTML
   
 3. A Bizottság 2009. július 14-i 607/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0060:01:HU:HTML
   
 4. A Bizottság 2009. július 14-i 606/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0001:0059:HU:PDF

HAZAI törvények

A törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek:

A. Eredetvédelmi ügyek:
 1. 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=126347.213861
   
 2. 173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet a Bor Eredetvédelmi Tanácsról.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=126319.182190
B. Támogatási intézkedések:
 1. 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=119298.215056
   
 2. 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=123841.177408
   
 3. 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=130843.210440
   
 4. 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=138934.210452
 5. A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (II. 5.) VM rendelete
  egyes borászati termékek harmadik országokban történõ promóciójának támogatásáról
  http://www.kormany.hu/download/8/69/c0000/20130206103857.pdf

 

C. Szabályozási intézkedések:
 1. 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=119007.170775
   
 2. 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=125530.215057
   
 3. 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének elvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=125667.180854
   
 4. 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=125679.180878
   
 5. 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet a bor forgalomba hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=110572.157055
   
 6. 127/2009. (IX. 29) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről.
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=125985.210582
   
 7. 27/2011. (IV. 12.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről
  http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=137890.199443
   
 8. A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete
  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
  szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak
  mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
  http://www.kormany.hu/download/b/db/90000/MR_2012_063_%28VII_2%29_VM_rendelet.pdf

 9. A vidékfejlesztési miniszter 70/2012. (VII. 16.) VM rendelete
  a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonásáról
  és támogatással történõ lepárlásáról
  http://www.kormany.hu/download/0/fe/90000/MR_2012_070_%28VII_16%29_VM_rendelet.pdf

 2013-2015 Kampits Családi Pince - Kőszeg


design by suletom